Nguồn dự phòng, bộ lưu điện cho camera, wifi 12V UPS mini

250.000