Mạch điều chỉnh tốc độ motor DC 545-550-555 6-35V 10A

35.000