Mũi Hàn Hakko 900M-T-0.8D Mũi hàn thiếc tương thích với mỏ hàn 907, 936…

14.000