Mũi hàn dao hakko 900m-t-k mũi hàn thiếc tương thích với mỏ hàn 907, 936…

14.000